10 důvodů, proč se vyhnout bezplatnému POS - FooSales

10 důvodů, proč se vyhnout bezplatnému POS

Volná pozice

Jak se říká, oběd zdarma neexistuje. Stejně tak výběr správného Prodejní místo (POS) systém pro úspěch vašeho podnikání může představovat stejné dilema. Bezplatná řešení POS se sice mohou zdát atraktivní, zejména pokud máte jako malý nebo střední podnik omezený rozpočet, ale často s sebou nesou skryté náklady a omezení.

V tomto obsáhlém průvodci prozkoumáme deset důvodů, proč bezplatný systém POS nemusí být tou nejlepší volbou pro něco, co je tak důležité pro úspěch vašeho podnikání, a představíme vám lepší alternativu.

Jaké jsou nevýhody bezplatného POS?

Selhání rakety

1. Omezené funkce pro rostoucí firmy

Bezplatné systémy POS obvykle nabízejí pouze základní funkce. Jak se vaše podnikání rozšiřuje, budete potřebovat pokročilejší funkce, jako je podrobné sledování zásob, řízení vztahů se zákazníky a komplexní analýza prodeje. Tyto funkce v bezplatných verzích často chybí nebo jsou velmi základní, což brání vaší schopnosti efektivně škálovat.

2. Problémy se škálovatelností

Růst je cílem každého malého a středního podniku, ale bezplatné systémy POS často nejsou škálovatelné. S rostoucím objemem transakcí a rozšiřujícím se sortimentem produktů se může stát, že tyto systémy nebudou schopny držet krok a bude nutné přejít na robustnější systém.

3. Kompromitovaná zákaznická podpora

V případě problémů je zásadní okamžitá a účinná podpora. Bezplatné systémy POS obvykle nabízejí omezenou nebo žádnou zákaznickou podporu, což znamená delší prostoje a potenciální ztrátu prodeje v kritických obdobích. Placená řešení POS naproti tomu často poskytují komplexní podporu, která zajistí bezproblémový chod vašeho podnikání.

4. Bezpečnostní rizika

Bezpečnost by nikdy neměla být ohrožena, zejména při nakládání s citlivými údaji zákazníků. Bezplatné systémy POS nemusí nabízet stejnou úroveň zabezpečení jako placené verze, což může vaši firmu vystavit úniku dat a problémům s dodržováním předpisů.

5. Výzvy v oblasti integrace

Integrace systému POS s dalšími podnikovými systémy (například účetním softwarem nebo platformami pro elektronické obchodování) je pro efektivitu nezbytná. Bezplatné systémy POS mají často omezené možnosti integrace, což vede k ručnímu zadávání dat a zvyšuje pravděpodobnost chyb.

6. Otravné reklamy

Některé bezplatné systémy POS obsahují ve svých aplikacích placené reklamy, aby kompenzovaly náklady. Ty mohou být rušivé a opravdu obtěžující a mohou mít negativní dopad na zákaznickou zkušenost.

7. Problémy s kompatibilitou hardwaru

Volné systémy POS nemusí být kompatibilní s širokou škálou hardwaru, což vás nutí investovat do specifického, často dražšího vybavení. Tyto skryté náklady mohou být významnou nevýhodou pro prodejny a malé a střední podniky s omezeným rozpočtem.

8. Obavy o spolehlivost

Konzistentní aktualizace a opravy chyb jsou u bezplatných systémů POS méně časté. Tento nedostatek spolehlivosti může vést k výpadkům nebo poruchám systému, což může narušit prodejní proces a frustrovat zaměstnance i zákazníky.

9. Obavy o vlastnictví dat a ochranu soukromí

U bezplatných systémů POS často panují nejasnosti ohledně vlastnictví a používání dat. Někteří poskytovatelé mohou vaše údaje používat pro vlastní účely, což vyvolává obavy o ochranu soukromí a potenciálně narušuje důvěru zákazníků.

10. Skryté dlouhodobé náklady

Samotný systém POS je sice zdarma, ale často se s ním pojí skryté náklady, jako jsou poplatky za transakce, za zpracování plateb nebo za další funkce. Ty se časem mohou sčítat, takže takzvané "bezplatné" řešení je dražší než placená alternativa.

Existuje lepší alternativa k bezplatnému POS?

Úspěch rakety

Po zvážení omezení bezplatných systémů POS je jasné, že pro obchody a malé a střední podniky, které se zaměřují na růst a efektivitu, je zapotřebí robustnější řešení. A právě zde FooSales WooCommerce POS opravdu září.

1. Bezproblémová integrace s WooCommerce

FooSales je navržen tak, aby bezchybně fungoval s WooCommerce, nejoblíbenější platformu pro elektronické obchodování na světě, která běží na systému WordPress a obsluhuje více než 6,5 milionu aktivních obchodů. Tato integrace umožňuje synchronizaci mezi online a fyzickými obchody v reálném čase a zajišťuje přesnost zásob a konzistenci prodejních dat.

2. Komplexní funkce

Na rozdíl od bezplatných systémů POS nabízí FooSales širokou škálu funkcí přizpůsobených pro obchody a malé a střední podniky. Od podrobného řízení zásob až po pokročilé vykazování prodeje - FooSales poskytuje nástroje, které potřebujete k efektivnímu řízení a rozvoji svého podnikání.

3. Integrace plateb

FooSales vám umožňuje přijímat bezpečné osobní platby díky přímé integraci plateb s Square a Stripe čtenáři. Můžete si také vytvořit vlastní platební metody a zpracovávat platby ručně pomocí libovolné čtečky karet třetí strany.

4. Specializovaná podpora

Společnost FooSales si uvědomuje důležitost spolehlivé podpory. Díky specializovanému týmu můžete očekávat rychlou a účinnou pomoc, která minimalizuje jakékoli narušení vašeho podnikání.

5. Zvýšená bezpečnost

Ochrana vašich dat a informací o zákaznících je nejvyšší prioritou. FooSales POS je mimořádně bezpečný, protože na svých serverech neukládá žádná data vašeho obchodu. Všechna vaše data zůstávají na vaší vlastní webové stránce, tabletu nebo počítači. FooSales se jednoduše připojí k vašim webovým stránkám, stáhne katalog produktů a odešle nové objednávky zpět na vaše stránky.

6. Žádné skryté náklady

Díky transparentním cenám FooSales POS přesně víte, za co platíte. Neexistují žádné skryté poplatky ani neočekávané náklady, takže sestavování rozpočtu je jednoduché a předvídatelné.

7. Vícejazyčné stránky

Kromě angličtiny lze FooSales POS ovládat v několika populárních jazycích včetně afrikánštiny, češtiny, holandštiny, francouzštiny, němčiny, italštiny, portugalštiny a španělštiny!

8. Režim offline

Na rozdíl od mnoha bezplatných systémů POS může FooSales pracovat v režimu offline, což zajistí, že se váš prodej nezastaví ani v případě výpadku internetového připojení.

9. Podpora hardwaru

FooSales se integruje s rostoucím počtem oblíbených hardwarových zařízení, jako jsou čtečky karet, termotiskárny účtenek, snímače čárových kódů, pokladní zásuvky a multifunkční zařízení, jako je např. Star Micronics mPOP.

10. Prodej vstupenek na akce

FooSales se integruje s FooEvents, platformu #1 pro prodej neomezeného počtu vstupenek přímo z vlastních webových stránek bez provize. Tato integrace umožňuje prodávat a tisknout vstupenky a průkazy na akce osobně pomocí FooSales POS.

Závěrem lze říci, že ačkoli se bezplatné systémy POS mohou zpočátku zdát jako dobré rozhodnutí, jejich omezení a skryté náklady mohou bránit růstu a efektivitě vašeho podnikání. Systém FooSales pro WooCommerce nabízí komplexní, bezpečné a škálovatelné řešení, které je ideální volbou pro obchody a malé a střední podniky, které chtějí prosperovat na dnešním konkurenčním trhu.

S FooSales si nepořizujete pouze POS, ale investujete do budoucnosti svého podniku. FooSales nabízí 7denní zkušební verze zdarma takže si ji můžete vyzkoušet bez rizika!

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY: POS zdarma

Cílem těchto často kladených otázek je odpovědět na běžné obavy a otázky, které mohou obchody mít při zvažování systému POS, zejména při přechodu z bezplatného na placené, komplexnější řešení, jako je FooSales pro WooCommerce.

Otázka: Co je to systém POS a proč je pro obchody důležitý?
Odpověď: Systém prodejního místa (POS) je kombinace softwaru a hardwaru, která podnikům umožňuje provádět a spravovat prodejní transakce. Pro obchody je systém POS klíčový, protože zefektivňuje prodejní procesy, spravuje zásoby, sleduje údaje o zákaznících a poskytuje cenné informace o prodeji.

Otázka: Jsou bezplatné systémy POS skutečně bezplatné?
Odpověď: Zatímco bezplatné systémy POS nemají počáteční pořizovací náklady, často jsou spojeny se skrytými poplatky, jako jsou poplatky za transakce, poplatky za zpracování plateb nebo náklady na další funkce. Ty se mohou časem sčítat, takže systém je dražší než jednorázový nákup nebo předplatné POS.

Otázka: Jak omezené funkce bezplatných systémů POS ovlivňují růst firmy?
Odpověď: Bezplatné systémy POS obvykle nabízejí základní funkce a postrádají pokročilé funkce, jako je podrobná správa zásob, CRM a analytika. Toto omezení může bránit schopnosti podniku škálovat, porozumět chování zákazníků a efektivně spravovat zásoby, což má dopad na celkový růst.

Otázka: Proč je u systému POS důležitá zákaznická podpora?
Odpověď: Spolehlivá zákaznická podpora je nezbytná pro rychlé řešení technických problémů, minimalizaci prostojů a zajištění hladkého chodu podniku. Bezplatné systémy POS mají často omezenou podporu, což může vést k dlouhodobým problémům a potenciální ztrátě prodeje.

Otázka: Jaký přínos má systém POS jako FooSales pro WooCommerce pro obchody?
Odpověď: FooSales pro WooCommerce nabízí komplexní funkce, robustní zabezpečení, bezproblémovou integraci s WooCommerce, specializovanou zákaznickou podporu a škálovatelnost. Je navržen tak, aby rostl spolu s vaším podnikem a poskytoval spolehlivé a efektivní řešení pro řízení prodeje.

Otázka: Jaká jsou bezpečnostní rizika u bezplatných systémů POS?
Odpověď: Bezplatné systémy POS nemusí investovat do bezpečnostních opatření na vysoké úrovni, což je činí zranitelnými vůči narušení dat. To může ohrozit informace o zákaznících a obchodní údaje, což může vést k potenciálním právním rizikům a rizikům poškození pověsti.

Otázka: Mohu integrovat bezplatný systém POS s jinými obchodními nástroji?
Odpověď: Možnosti integrace ve volných systémech POS jsou často omezené. To může vést k problémům při propojení s dalšími obchodními nástroji, jako je účetní software nebo platformy pro elektronické obchodování, což vede k neefektivnímu provozu a správě dat.

Otázka: Co bych měl zvážit při výběru systému POS pro svůj obchod?
Odpověď: Zvažte faktory, jako je sada funkcí, škálovatelnost, zabezpečení, zákaznická podpora, možnosti integrace, kompatibilita s hardwarem a celkové náklady (včetně skrytých poplatků). Je důležité vybrat si systém, který odpovídá vašim současným potřebám a budoucímu růstu.

Otázka: Je obtížné přejít z bezplatného systému POS na placený systém FooSales?
Odpověď: Přechod na komplexnější systém, jako je FooSales, je spojen s přechodným obdobím, ale dlouhodobé výhody převáží počáteční úsilí. FooSales nabízí podporu a zdroje, které zajistí hladký přechod.

Otázka: Jak FooSales zvládá offline prodejní transakce?
Odpověď: FooSales má režim offline která umožňuje podnikům pokračovat v prodeji i bez připojení k internetu. Transakce provedené v režimu offline se po obnovení připojení synchronizují se systémem, takže nedojde ke ztrátě dat.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Buďte první, kdo obdrží aktualizace produktů a speciální nabídky

    Nákupní košík